3. projektové setkání, Budapešť, leden 2018

10. - 12.1.2018

Třetí projektové setkání se uskutečnilo v Budapešti ve dnech 10. až 12. ledna 2018. Setkání se zúčastnili partneři projektu ze všech partnerských zemí. Cílem setkání bylo zhodnotit dosavadní vývoj a kvalitu vytvářených výstupů projektu v uplynulém období a stanovit cíle pro dalších 6 měsíců až do příštího setkání.

První den byl zaměřen na školení mentorů a učitelů partnerských škol a na vysvětlení naší metodiky a filozofických principů vytvářených učebních materiálů. Část partnerů, kteří se věnují řízení projektu, se také zúčastnila školení zaměřeného na diseminaci projektu a projektový management.

Druhý den byl věnován odborné zpětné vazbě k obsahu učebních materiálů, testování a hodnocení materiálů a také praktické demonstraci struktury LMS pro eLearning.

Poslední den setkání účastníci navštívili Výzkumné centrum autonomních automobilů Technologické a ekonomické univerzity v Budapešti. V rámci projektového setkání se uskutečnilo také diseminační fórum projektu Green Wheels v sídle Maďarské obchodní komory s podporou národních řídících orgánů ve vzdělávání za účasti Velvyslanectví Spojeného království, IMI a projektového koordinátora.