6. projektové setkání, Praha, říjen 2019

3. - 4.10.2019

6. (a závěrečný) projektový meeting se konal v Praze ve dnech 3. až 4. října 2019. Hlavním cílem bylo prodiskutovat udržitelnost a budoucí diseminaci projektu.

Poslední projektové setkání bylo také zaměřeno na finanční záležitosti spojené s ukončením projektu, výměnu zkušeností, diskusí o naplnění či nenaplnění očekávání jednotlivých partnerů. Sdílení nápadů a plánů jak projekt v budoucnu dále udržet funkční a přínosný. Všichni partneři prezentovali své diseminační aktivity provedené během posledního období projektu. CfME CZ také poskytla prezentaci o dokončování nahrávání obsahu webových stránek.