Projekt Green Wheels se zabývá některými dlouhodobými strategickými cíli vzdělávání EU, které definoval pracovní program Vzdělávání a odborná příprava 2020 (ET 2020), konkrétně zlepšení kvality a efektivnosti vzdělávání, odborné přípravy a zvyšování tvořivosti a inovativnosti ve vzdělávání a odborné přípravě.

Cílem projektu je vytvořit otevřené vzdělávací materiály v nově vznikající oblasti provozu, opravy a servisu hybridních a elektrických vozidel s využitím inovativních metod a přístupů, jako je kritické myšlení, vzdělávání založené na zkoumání, kolaborativní výuka, obrácená učebna, Peer Instructions atd. Projekt se zaměřuje na zdokonalování a obohacování metodiky učitelů prostřednictvím inovativních metod, rozsáhlých školení a mentoringu. Projekt má v úmyslu vyvinout nové odborné osnovy s využitím kritérií EU (ECVET-EQAVET) na navrhování kompetencí pro provoz, opravy a servis hybridních a elektrických vozidel prostřednictvím inovativních materiálů pro e-learning a vzdělávacích aktivit založených na práci. Projekty budou vytvářet hmatatelné a nehmotné výsledky, jako jsou: komplexní online systém řízení vzdělávání (LMS), e-learningové moduly a pracovní listy pro praktické úkoly, online obrazový slovník ve všech jazycích projektu, smíšené vzdělávací zdroje, systém ECVET v VET automobilovém průmyslu hybridních a elektrických vozidel v České republice, Slovenské republice, Maďarsku a Spojeném království.

Kromě toho se projekt zaměřuje na tvorbu směrnic pro systém ECVET v oblasti provozu, opravy a servisu hybridních a elektrických vozidel v odborných školách v zemích projektu. Nové učební plány budou sledovat koncepci ECVET pomocí ukazatelů EQAVET, aby se umožnilo jejich použití v celé EU. Projekt bude mít především vliv na poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy v automobilovém průmyslu, aby si jejich absolventi zlepšili dovednosti v tomto průmyslovém sektoru a pro profesionální společnosti automobilového průmyslu, které tím pádem budou mít kvalifikovanější pracovní sílu. Výsledky projektu budou diseminované široké škále zúčastněných stran (poskytovatelů VET, profesních organizací, regulačních orgánů v oblasti vzdělávání atd.) V zemích projektu a také mimo něj tak, aby se zvýšila využitelnost výsledků projektů.

Projektové konsorcium se skládá z partnerů ze 4 zemí (CZ, SK, UK a HU). V každé zúčastněné zemi budou mimo jiné jedna škola odborného vzdělávání a přípravy, jedna profesionální asociace v oblasti automobilového průmyslu a další partneři, například regulační orgány atd.

Partneři z příslušných odvětví jsou profesionální sdružení a klíčoví hráči automobilového průmyslu, kteří poskytnou profesionální zpětnou vazbu k učebním materiálům a zajistí, aby materiály obsahovaly špičkové technologie a přístupy. Příslušné školy odborného vzdělávání a přípravy budou pilotovat a zkoušet nově vyvinuté materiály, regulační orgány se budou aktivně podílet na navrhování metodologického systému a začleňování ECVET do školních osnov, protože je to jeden z cílů Evropské komise pro program Erasmus Plus. Projekt povede CFME, které má značné zkušenosti s řízením mezinárodních vzdělávacích projektů.