2. Projektové setkání- Hertford, červen 2017

15. - 16.06.2017

Druhé projektové setkání se uskutečnilo v Hertfordu ve Velké Británii ve dnech 15. a 16. června 2017. Setkání se zúčastnili všichni partneři projektu; celkově bylo přítomno 32 účastníků ze všech 4 zemí. Cílem setkání bylo zhodnotit kvalitu dodaných výstupů za uplynulé období, práci projektového konsorcia  a stanovit cíle a úkoly pro následujících 6 měsíců do dalšího setkání. První den mítinku byl zaměřen na školení mentorů a učitelů partnerských škol a na vysvětlení naší metodiky a filosofických východisek učebních materiálů. Druhý den byl věnován návrhu obsahu učebních materiálů, diseminaci projektu, hodnocení (interní a externí) a zavedení plánu testování vyvíjených materiálů. Během setkání partneři pracovali společně i ve skupinách a sdíleli tak nápady k dosažení kvalitních výstupů projektu.