1. Projektové setkání – Praha, leden 2017

19.01.2017

Dne 19. ledna se konala úvodní schůzka projektu Green Wheels. Tato akce byla organizována koordinátorem projektu - Centre for Modern Education (CZ). Projektoví partneři se zde setkali, aby diskutovali o úkolech projektu, činnostech, výsledcích a milnících. Projektový manažer organizace EACEA se k této schůzce připojil prostřednictvím videokonference a krátce prezentoval finanční řízení a řízení kvality projektu. Schůzky se také zúčastnil externí nezávislý odborník na hodnocení a krátce prezentoval externí evaluační principy a společně s námi sdílel některé užitečné návrhy a zkušenosti. Všichni partneři se těší na úspěšnou realizaci projektu.