Proč Green Wheels?

Projekt Green Wheels se zabývá některými dlouhodobými strategickými cíli vzdělávání EU, které definoval pracovní program Vzdělávání a odborná příprava 2020 (ET 2020), konkrétně zlepšení kvality a efektivnosti vzdělávání, odborné přípravy a zvyšování tvořivosti a inovativnosti ve vzdělávání a odborné přípravě.

O projektu

Green Wheels