Leden 2018: Odborně-technické školení k elektromobilitě - Shrnutí

 

Státní institut odborného vzdělávání (ŠIOV) ve spolupráci se Západoslovenskou energetikou (ZSE) připravil a dne 17. 10. 2018 realizoval další odborně-technické školení pro pedagogické pracovníky z pilotních škol projektu Green Wheels ze Slovenské a České republiky a z dalších pozvaných středních škol.

Školení tematicky navazovalo na závěrečný balík pracovních listů (PL 61-82), vytvořených a otestovaných v projektovém konsorciu. Obsah školení se opíral zejména o náplň pracovního listu č. 62. 

Vedle teoretického představení procesů a managementu nabíjení elektrovozidel, informací o zabezpečení infrastruktury na Slovensku a v okolních zemích středoevropského prostoru, technických a mobilních aplikací pro logistické procesy a potřeby nabíjení při trasách uskutečněných s elektrovozidlem, byla součástí školení i samotná praktická ukázka odškolení nabíjení elektrovozidla s využitím více nabíjecích systémů a konektorů.

Účastníci školení na základě krátkého dotazníkového šetření po absolvování školení byli spokojeni s touto projektovou aktivitou a projevili zájem o organizování dalších projektových školení, které jim umožní podporu odborně-technických znalostí z elektromobility a které mohou poté poskytnout žákům ze svých škol.

 

 

Ladislav Šatka
ŠIOV Bratislava
Bellova 54/a, 837 63 Bratislava 37
tel.: +421 903 469 766
e-mail: ladislav.satka@siov.sk
web: www.siov.sk