Červenec 2019: Nahrávky webinářů jsou hotové!

 

Nahrávání webinářů se uskutečnilo v období od října 2018 do července 2019 ve spolupráci s partnerskými školami projektu: Holice, Havering College, Jána Jonáša; a Slovenským Národním teleprezentačním centrem za koordinace a moderování Státním institutem odborného vzdělávání (ŠIOV).

Úlohou webinářů je poskytnout učitelům základní přehled vybraných inovativních metod a instruktáž, ale také hodnocení a příklady dobré praxe, které obsahují webináře o zpětné vazbě učitelů.

Celkově bylo vytvořeno 5 webinářů, přičemž 4 webináře (v původním slovenském znění) jsou zaměřené na inovativní metody výuky, jako jsou badatelsky orientované učení, převrácená třída, CLIL, zviditelněné a kritické myšlení, zatímco 1 webinář přináší reflexe a doporučení učitelů týkající se výstupů projektu.

Webinář Badatelsky orientované učení tematizuje způsob učení prostřednictvím aktivit na bázi experimentu. Klíčový je zde důraz na jednotlivé fáze procesu bádání, např. na interakci, objasňování, souhrn či utřídění informací.

Webinář Převrácená třída podává přehled metody, která se řadí mezi nejčastěji používané metody v učitelské praxi.

Webinář o metodě CLIL obsahuje bezprostřední instrukce k využití této metody ve vyučovaní.

Webinář Zviditelněné a kritické myšlení přibližuje rutinní myšlenkové postupy, jako jsou třeba myšlenkový koncept, myšlenková mapa, „myslel jsem a teď si myslím“, procesy zahrnující analýzu, argumentaci a hodnocení. Jejich opakovaným používáním si žáci vytvářejí a osvojují takové rutinní myšlenkové postupy, jež jim umožňují lépe porozumět obsahu, který jim učitel přednáší.

Webinář Zpětná vazba učitelů vytvořený ve spolupráci se Střední automobilovou školou Holice a Havering College se zaobírá některými klíčovými aspekty implementace projektových výstupů, včetně inovativních metod výuky, specifik týkajících se procesu vývoje, testování a konečně také samotné implementační fáze. Učitelé se zde podělili o své zkušenosti a svůj názor na inovativní metody výuky, které se jim nejlépe osvědčují a na jakém stupni vzdělání. Diskutována je zde rovněž struktura ECVET jednotek a také to, kterým kapitolám by mělo být věnováno více pozornosti.

 

 

Výše uvedené webináře tak nyní mohou sloužit jako vzor pro učitele z ostatních, nezapojených škol, které mají zájem o implementaci výstupů tohoto úspěšného pilotního projektu. Veškeré webináře jsou publikovány na webových stránkách jako součást výstupů projektu Green Wheels, a to v sekci „Školení učitelů“ v příslušné jazykové verzi.