Říjen 2019: Představení výstupů projektu Green Wheels

 

Zástupci společnosti Centre for Modern Education CZ a Národního ústavu vzdělávání (NÚV) představili na konferenci Digitalizace, polytechnika a inovace ve vzdělávání, konané 16. října 2019 v Hotelu Iris EDEN v Praze, výstupy projektu Green Wheels.

V dopolední prezentaci seznámili účastníky s procesem vývoje a strukturou inovativních materiálů a podkladů (pracovní listy, videa, e-learning...) pro výuku v oblasti údržby, servisu a oprav elektrických a hybridních vozidel, dostupných na webových stránkách projektu Green Wheels.

Během odpoledního praktického semináře pak došlo na detailnější obeznámení se strukturou pracovních listů, následně na zodpovězení otázek týkajících se např. zapojení inovativních metod ve výuce nejen odborně zaměřených školách.