Partneři

Partneři Green Wheels

Centre for Modern Education (CZ) / Praha

Národní ústav pro vzdělávání / Praha

Moravskoslezský automobilový klastr, z.s. / Ostrava

Střední škola automobilní Holice / Holice

>>>

The Institute of the Motor Industry / Hertford

ATT Training Ltd / Shenfield

Havering College of Further and Higher Education / Hornchurch/Havering

>>>

Centre for Modern Education (HU) / Budapešť

Maďarská obchodní a průmyslová komora / Budapešť

Dopravní a technické gymnázium Fáy Andráse / Budapešť

>>>

Centre for Modern Education (SK) / Bratislava

Státní institut odborného vzdělávání / Bratislava

Svaz automobilového průmyslu Slovenské republiky / Bratislava

Soukromá SOŠ automobilová Duální akademie / Bratislava

>>>