2019. július: Elkészültek a tanári videók!

 

2019 júliusában elkészültek a webes tanárképzés videói a Green Wheels projekt keretében Magyarországon is! Ezeket a videókat 2019 áprilisában kezdtük elkészíteni a Fáy András Közlekedésgépészeti és Műszaki Szakgimnáziumban. A webinárokat készítő Korponai Tamás hosszú időn keresztül kereste az ideális formát a webinárokhoz -  amely hűen tükrözné az oktatási módszerek innovációját. Végül választása az animációkkal tarkított zenés/szöveges képanyag megalkotására esett.

Ezeknek a webes tanárképzési videóknak (webináriumnak) az a célja, hogy betekintést nyújtsanak a tanárok számára a kiválasztott innovatív tanítási módszerekbe és oktatásszervezési lehetőségekrbe, valamint, hogy  beépítésre kerüljenek azok a tapasztalatok, amelyek a tesztelés során a kollégáknál felmerültek. Így ezek a videó anyagok megfelelő segítséget tudnak nyújtani a módszerek iránt érdeklődő kollégák számára a témában való elinduláshoz.

Összességében 5 videó készült el, melyből az első négy az innovatív oktatási módszereket mutatja be, úgymint a Kutatás alapú tanulás, a Kritikus gondolkodás, a Látható gondolatok módszertanait, valamint a Társas tanulás a Fordított osztályterem és a CLIL oktatásszervezési modelleket. Az ötödik videóban a tanárok osztják meg tapasztalataikat és benyomásaikat, melyet a tesztelés során szereztek. Külön érdekesség, hogy pár tanulót is sikerült megkérdezni, akik elmondták véleményüket az órákról.

 

 

A videókat közzétették a projekt weboldalán a Projekt eredményei Tanárképzés szakaszban.