4. projektové stretnutie, Bratislava, jún 2018

13. - 15.6.2018

V poradí štvrté projektové stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 13. až 15. júna v Bratislave.

Hlavným cieľom bolo zdieľať nadobudnuté skúsenosti z testovania a práce s novými pracovnými listami a taktiež podpornými dokumentami.

Prvý deň stretnutia bol zameraný na školenie učiteľov, finančné riadenie, diskusiu a stanovenie nových stratégií pre rozšírenie a dlhodobú udržateľnosť výsledkov projektu. Súbežne, počas  programu, prebiehalo aj  ďalšie vzdelávanie učiteľov z nepartnerských škôl.

Druhý deň bol venovaný najmä spätnej väzbe učiteľov a odborníkov, taktiež  testovaniu a hodnoteniu dokumentov či pokrokom pri vývoji systému LMS.

Posledný deň mali všetci partneri skvelú príležitosť zúčastniť sa prehliadky školských priestorov, ktorá bola inšpiratívna. Počas celej návševý bol k dispozícií odborný komentár.