3. projektové stretnutie, Budapešť, Január 2018

10. - 12.1.2018

Tretie projektové stretnutie sa uskutočnilo v Budapešti v dňoch 10. až 12. januára 2018. Stretnutia sa zúčastnili partneri projektu zo všetkých partnerských krajín. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť doterajší vývoj a kvalitu vytváraných výstupov projektu v uplynulom období a stanoviť ciele pre ďalších 6 mesiacov až do budúceho stretnutia.

Prvý deň bol zameraný na školenie mentorov a učiteľov partnerských škôl a na vysvetlenie našej metodiky a princípov vytváraných učebných materiálov. Časť partnerov, ktorí sa venujú riadenie projektu, sa tiež zúčastnila školenia zameraného na šírenie projektu a projektový manažment.

Druhý deň bol venovaný odbornej spätnej väzbe k obsahu učebných materiálov, testovaniu a hodnoteniu materiálov a tiež praktickej demonštrácii štruktúry LMS pre eLearning.

Posledný deň stretnutia účastníci navštívili Výskumné centrum autonómnych automobilov Technologickej a ekonomickej univerzity v Budapešti. V rámci projektového stretnutia sa uskutočnilo tiež diseminačné forum projektu Green Wheels v sídle Maďarskej obchodnej komory s podporou národných riadiacich orgánov vo vzdelávaní za účasti Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva, IMI a projektového koordinátora.