2. Projektové stretnutie - Hertford, jún 2017

15. - 16.06.2017

Druhé projektové stretnutie sa uskutočnilo v Hertforde vo Veľkej Británii v dňoch 15. a 16. júna 2017. Stretnutia sa zúčastnili všetci partneri projektu; celkovo bolo prítomných 32 účastníkov zo všetkých 4 krajín. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť kvalitu dodaných výstupov za uplynulé obdobie, prácu projektového konzorcia a stanoviť ciele a úlohy pre nasledujúcich 6 mesiacov do ďalšieho stretnutia. Prvý deň mítingu bol zameraný na školenie mentorov a učiteľov partnerských škôl a na vysvetlenie našej metodiky a filozofických východísk učebných materiálov. Druhý deň bol venovaný návrhu obsahu učebných materiálov, diseminácii projektu, hodnotenia (interné a externé) a zavedenie plánu testovania vyvíjaných materiálov. Počas stretnutia partneri pracovali spoločne aj v skupinách a zdieľali tak nápady k dosiahnutiu kvalitných výstupov projektu.