5. projektové stretnutie, Ostrava, február 2019

6. - 8.2.2019

Piaty projektový meeting sa uskutočnil v dňoch 6. - 8. februára v Ostrave. Hlavným cieľom bolo zdieľanie skúseností s testovaním posledných pracovných listov.

Prvý deň stretnutia sa zameral na finančnú problematiku, diskusiu o záverečných testovaniach pracovných listov a stanovenie nových stratégií pre dlhodobú udržateľnosť výsledkov projektu. CFME CZ predstavilo nové nástroje na webových stránkach – online slovník pojmov a online fórum podpory pre dotazy zo strany žiakov, učiteľov a širokej verejnosti.

Druhý deň bol venovaný najmä diskusii o stave tvorby videí, školeniach učiteľov a ďalších výstupoch projektu.

Posledný deň mali všetci účastníci príležitosť zúčastniť sa inšpiratívnej prehliadky moderného centra robotiky. Celá exkurzia bola sprevádzaná detailným odborným komentárom.