1. Projektové stretnutie - Praha, január 2017

19.01.2017

Dňa 19. januára sa konalo úvodné stretnutie projektu Green Wheels. Táto akcia bola organizovaná koordinátorom projektu - Centre for Modern Education (CZ). Projektoví partneri sa tu stretli, aby diskutovali o úlohách projektu, činnostiach, výsledkoch a míľnikoch. Projektový manažér organizácie EACEA sa k tejto schôdzke pripojil prostredníctvom videokonferencie a krátko prezentoval finančné riadenie a riadenie kvality projektu. Schôdzky sa tiež zúčastnil externý nezávislý odborník na hodnotenie a krátko prezentoval externé hodnotiace princípy a zdieľa s nami niektoré užitočné návrhy a skúsenosti. Všetci partneri sa tešia na úspešnú realizáciu projektu.