6. projektové stretnutie, Praha, október 2019

3. - 4.10.2019

6. (a záverečný) projektový meeting sa konal v Prahe v dňoch 3. až 4. októbra 2019. Hlavným cieľom bolo prediskutovať udržateľnosť a budúcu disemináciu projektu.

Posledné projektové stretnutie bolo tiež zamerané na finančné záležitosti spojené s ukončením projektu, výmenou skúseností, diskusiou o naplnení či nenaplnení očakávaní jednotlivých partnerov. Zdieľali sme nápady a plány ako projekt v budúcnosti naďalej udržať funkčný a prínosný. Všetci partneri prezentovali svoje diseminačné aktivity vykonané počas posledného obdobia projektu. CfME CZ taktiež poskytlo prezentáciu o dokončeniu nahrávania obsahu webových stránok.