Prečo Green Wheels?

Projekt Green Wheels sa zaoberá niektorými dlhodobými strategickými cieľmi vzdelávania EÚ, ktoré definoval pracovný program Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (ET 2020), konkrétne zlepšenie kvality a efektívnosti vzdelávania, odbornej prípravy a zvyšovanie tvorivosti a inovatívnosti vo vzdelávaní a odbornej príprave.

O projekte

Green Wheels