November 2017: Školenie Porsche Slovakia

 

V dňoch 22. a 23. novembra 2017 zorganizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania Slovensko odborné vzdelávanie učiteľov stredných odborných automobilových škôl. Školenia sa zúčastnili učitelia odborných predmetov zo škôl:  Holice (Česká republika) a Jána Jonáša (Slovensko), kde im boli predstavené základy elektromobilu. Školenie, ktoré bolo technicky zamerané, bolo realizované v Porsche Slovakia v rámci projektu Green Wheels.

Školenie s názvom „Predstavenie vozidiel a skúšobných pohonov e-GOLF“ plne zodpovedalo prvému testovaciemu balíku pracovných zošitov  v projekte Green Wheels a pokrylo rozsiahle poznatky týkajúce sa základných technických údajov hybridných a elektrických vozidiel, ktoré sa nachádzajú na našom trhu, históriu elektromobilov, po ktorých nasledovali špecifické znalosti o karosérii, prenose výkonu, prevodovkách, asistentoch vodičov, vykurovaní a iných komponentoch, ako sú konektory nabíjačky alebo nabíjania.

Zvláštna pozornosť bola venovaná bezpečnostným pravidlám pri priblížení sa a údržbe elektrických vozidiel, najmä v súvislosti s vysokovýkonným a vysokonapäťovým akumulátorom.

Všetka teória bola preukázaná v praxi na vzorke vozidiel e-GOLF, ktoré si veľmi cenili učitelia, ktorí majú veľmi zriedkavé príležitosti reálne pracovať vo svojom pracovnom prostredí so skutečným elektrickým alebo hybridným vozidlom. Skúsenosti z výcviku v podstate prispeli k rozšíreniu ich teoretických vedomostí v oblasti hybridných a elektrických vozidiel a vybavili ich praktickými skúsenosťami, ktoré uľahčujú ich vyučovacie procesy a prenos poznatkov na svojich študentov.

Záverečná časť školenia bola venovaná skúšobným jazdám, kde každý účastník mohol individuálne s asistenciou testovať elektro vozidlo e-GOLF po cestách Bratislavy.