Január 2018: Odborno-technické školenie k elektromobilite - Zhrnutie

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania SR (ŠIOV) spoločne so Západoslovenskou energetikovou, a.s. (ZSE) uskutočnil pre pedagogických pracovníkov k najnovším technologickým trendom a inováciám elektromobilite školenie určené učiteľom odborných predmetov a majstrom odbornej výchovy zo stredných odborných škôl zameraných na automobilovú a elektrotechnickú odbornú prípravu.

   
Program a ťažiskové témy školenia k problematike zdrojov a nabíjania elektrovozidiel a súvisiacich náležitostí tvorili:

  • Prehľad spôsobov nabíjania elektrických a plug-in hybridných vozidiel (AC, DC nabíjanie, Fast, Ultrafast nabíjanie), typy konektorov, typy nabíjacích staníc (správny spôsob pripojenia externého zdroja, identifikácia pripojenia, prehľad veľkosti prúdov dodávaných vozidlu, použitie správnych káblov, schopnosť rozpoznania závady pri nabíjaní a možné poruchy nabíjania, správne použitie ochranných pomôcok...)  
  • Požiadavky na infraštruktúru nabíjacích staníc (nabíjanie doma, vo firme, verejné nabíjacie stanice)
  • On-line služby nabíjacích staníc (inteligentný manažment spotreby, autorizácia zákazníka, spoplatnenie, reporty a štatistiky z nabíjacej stanice)
  • Predstavenie služby ZSE Drive
  • Porovnanie nákladovosti klasickej mobility a elektromobility – trendy vývoja 
  • Stav verejnej nabíjacej infraštruktúry na Slovensku (a v okolitých krajinách napr. ČR), plány ZSE ako dodávateľa energií pre elektromobilitu do budúcnosti, EU projekty pre podporu e-mobility

 

 

Bližšie informácie k uskutočnenému odbornému podujatiu môže poskytnúť:
Ladislav Šatka
ŠIOV - Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/a, 837 63 Bratislava 37
Mobil. Tel.: 0903 469 766, ladislav.satka@siov.sk