Apríl 2019: Spúšťame fórum a slovník on-line!

 

V nedávnej dobe boli na stránkach eLearningové platformy projektu Green Wheels spustené dve praktické aplikácie:

  • Voľne prístupné on-line fórum určené všetkým účastníkom projektu (najmä učiteľom)
  • Zvukový a obrazový on-line slovník pokrývajúci základnú a frekventovanú terminológiu použitú vo výstupoch projektu

Nájdete ich medzi výstupmi projektu v sekcii Školenia učiteľov, slovník je navyše prístupný tiež v hlavnom menu týchto webových stránok.

 

Prostredie on-line fóra:

 

Rozhranie on-line slovníka: