Máj 2019: Bilaterálne pracovné stretnutie a tvorba webinára - Zhrnutie

 

Toto stretnutie zástupcov ŠIOV (Štátny inštitút odborného vzdelávania) a SŠA Holice bolo zamerané na:

  • výmenu informácií k aplikácii projektových výstupov, nástrojov a inovatívnych vzdelávacích metód a tiež k aktuálnym vybraným pracovným projektovým témam (najmä odborným školeniam) a
  • ťažiskovú aktivitu: uskutočnenie nahrávky feedback webinára z prostredia strednej odbornej školy automobilovej v Českej republike.

 

Tu sa môžete pozrieť na niekoľko záberov z priebehu stretnutia: