Október 2019: Predstavenie výstupov projektu Green Wheels

 

Zástupcovia spoločnosti Centre for Modern Education CZ a Národného ústavu vzdelávania (NÚV) predstavili na konferencii venovanej digitalizácii, polytechnike a inováciam vo vzdelávaní a konanej 16. októbra 2019 v Hoteli Iris EDEN v Prahe výstupy projektu Green Wheels.

V úvodnej prezentácii zoznámili účastníkov s procesom vývoja a štruktúrou inovatívnych materiálov a podkladov (pracovné listy, videá, e-learning...) pre výučbu v oblasti údržby, servisu a opráv elektrických a hybridných vozidiel, dostupných na webových stránkach projektu Green Wheels.

Počas praktického seminára napokon došlo na detailnejšie oboznámenie so štruktúrou pracovných listov, následne na zodpovedanie otázok týkajúcich sa napr. zapojenia inovatívnych metód vo výučbe nielen na odborne zameraných školách.