2019-07 ŠIOV: Webináre – Súhrn (SK) >>


2019-05 ŠIOV & SŠA Holice: Pracovné stretnutie a tvorba webinára (SK) >>


2019-04 Online fórum a slovník (SK) >>


2019-03 ŠIOV & Renault Slovakia: Zero Emission (SK) >>


Školenie o elektromobilite Zero Emission, Bratislava 17. 3. 2019

< Read more >

2018-10 ŠIOV & ZSE: Školenie k elektromobilitě (SK) >>


Odborno-technické školenie k elektromobilite (WP8), Bratislava 17. 10. 2018

< Read more >

2017-11 Porsche Slovensko (SK) >>


Školenie Porsche Slovakia, 22. a 23. november 2017

< Read more >
1 2