Partneri

Partneri Green Wheels

Centre for Modern Education (CZ) / Praha

Národný ústav pre vzdelávánie / Praha

Moravskoslezský automobilový klaster, z.s. / Ostrava

Středná škola automobilná Holice / Holice

>>>

The Institute of the Motor Industry / Hertford

ATT Training Ltd / Shenfield

Havering College of Further and Higher Education / Hornchurch, Havering

>>>

Centre for Modern Education (HU) / Budapešť

Maďarská obchodná a priemyselná komora / Budapešť

Dopravné a technické gymnázium Fáy Andrása / Budapešť

>>>

Centre for Modern Education (SK) / Bratislava

Štátny inštitút odborného vzdelávania / Bratislava

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky / Bratislava

Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia / Bratislava

>>>